تماس با ما موسسه نصر جاوید ویرا

 

ارائه دهنده خدمات حقوقی تجارت بین‌المللی،اخذ اقامت و خدمات مهاجرت، اخذ ویزاهای کوتاه مدتو بلند مدت اروپا ( مالتی پل شنگن ) و اخذ ویزایانگلیس، آمریکا و کانادا  

آدرس:تهران ، میدان قدس، ابتدای شریعتی، جنب شهرداری منطقه۱، بن‌بست مهنا، پلاک۳، طبقه دوم، واحد۶.

تلفن تماس :26850546 (9821)+ تلفن تماس : 9196094363 (98) + تلفن تماس : 2680553 ( 9821 ) +

        


 Unit 6‚ Two Floor‚ Mahna 1‚Dd end‚ next to Teheran Municipality region one‚ Shariyati ave ‚ghods sq‚ tajrish‚ Tehran-Iran. 

تلفن تماس :26850546 (9821)+ تلفن تماس : 9196094363 (98) + تلفن تماس : 2680553 ( 9821 ) +